STARKKI.FI VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT


Yleistä

Starkin verkkokaupasta vastaa Starkki.
Palvelun omistaa DT Finland Oy Starkki, Helsingintie 50, 15100 Lahti,  Y-tunnus:2043575-7.

Starkin verkkokaupassa asioiminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä. Verkkokaupan käyttäjät sitoutuvat asioimaan verkkokaupassa lain ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Alle 18-vuotiailta on kielletty tilauksen maksaminen luottokortilla.

Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

- Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
- Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
- Käyttäjä sitoutuu käyttämään Starkin verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
- Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
- Käyttäjä hyväksyy Starkin verkkokaupan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
- Käyttäjä vastaa Starkin ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sisältö ovat Starkin verkkokaupan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Starkin verkkokaupalle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.

Linkit Palveluun tai Palvelussa

Starkki verkkokauppa pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella, milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta, kieltää linkityksen Palveluunsa.
Käyttäjät voivat lisätä omille internet-sivustoilleen linkkejä palveluun. Linkki ei saa sisältää Starkin verkkokaupan tavaramerkkejä kuviomuodossa. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät Starkin verkkokaupan toimintaan tai olisivat Starkin verkkokaupan sponsoroimia.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämään internetsivustoihin. Starkki verkkokauppa ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois palvelusta ja että käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan.

Verkkokaupan vastuu ja oikeudet

Verkkokauppa on auki ympäri vuorokauden, poislukien päivittäiset huoltokatkot. Verkkokauppa pidättää oikeuden ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Verkkokaupalla on oikeus poistaa käyttäjän tekemä tilaus, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää palvelun käyttöehtoja tai toimii lain vastaisesti. Verkkokauppa vastaa kaikista kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Katso lisätietoja tietosuojaselosteesta.

Verkkokauppa ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista. Verkkokauppa ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, Starkin verkkokaupasta riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa verkkokaupan keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen käyttäjän tulee tutustua tuotteiden käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. Verkkokauppa ei voi taata, että verkkokaupan sivuilla näkyvät värit ja sävyt vastaavat tuotteiden todellisia sävyjä. Värintoisto riippuu käyttäjän päätelaitteesta ja päätelaitteen asetuksista. Verkkokauppa varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja. Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti voidakseen huomioida ehtoihin tehdyt muutokset.


Verkkokaupan yhteystiedot:

Myynti:

sähköposti  myynti.verkkokauppa@starkki.fi
puhelin 093 541 3067

Asiakaspalvelu:

sähköposti asiakaspalvelu.verkkokauppa@starkki.fi
puhelin 093 541 3068